Goeie praktijken

Burenhulp is eeuwenoud en gebeurt spontaan. De overheid wil dat we meer voor elkaar doen omdat professionele ondersteuning niet altijd nodig is en veel te duur. We kennen elkaar ook minder en veel mensen ervaren drempels om hulp te vragen of hulp te bieden. Burenhulp opstarten als een besparingssysteem heeft weinig kans op slagen. Burenhulp moet vooral het samenleven in jouw straat of buurt aangenamer maken. De drempelvrees kan verlaagd worden.

Onderstaande publicaties helpen je om burenhulp op te starten zoals creëren van interesse en betrokkenheid, zichtbaar aanwezig zijn in de buurt, komen tot een uitwisselsysteem van vraag en aanbod, privacy, wederkerigheid en hoe professionelen betrokken kunnen worden en eventueel inspirator kunnen zijn.

Iedere buurt heeft zijn eigen dynamiek waaruit je zal vertrekken maar de ervaring en kennis van bestaande praktijken rond burenhulp zullen je zeker inspireren en op weg helpen om succesvoller te zijn.

2014 Buurthulp-zes-praktijkvoorbeelden [fusion_builder_container hundred_percent= 2014 10 Bouwen-aan-Buurthulp [MOV-4268392-1.0]

 

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]