• Peerby: Sociale netwerksite om gebruiksvoorwerpen te delen met onbekenden uit de buurt zodat niet iedereen alles moet bezitten en voorwerpen vaker gebruikt worden zoals een hoge ladder, boor, grasmachine, barbecue, gerief voor een tuinfeest, verkleedkledij… Gratis, eenvoudig aanmelden, heel gebruiksvriendelijk en snelle reacties op je vragen.

 peerby

  • Digitale platformen uit Nederland voor vraag en aanbod van hulp tussen burgers. Gemeentes investeren hierin om tegemoet te komen aan de stijgende hulpvragen, zeker in kader van de “wet maatschappelijke ondersteuning”. In Vlaanderen spreken we van vermaatschappelijking van de zorg . Er is een aanmeldingsprocedure zodat niet iedereen zomaar vraag of aanbod kan posten. Er zijn geen aanwijzingen dat dit uitwisselen van hulp spontaan werkt voor meer kwetsbare burgers. Is tot nu geen oplossing voor vraagverlegenheid.

wehelpen

zorgvoorelkaar

  • In Oostende, Zeebrugge, Kasterlee en Turnhout wordt de kubus “elkaar helpen” van Cubigo getest binnen de zorgproeftuinen ONLINEbuurten en Licalab. Einde 2016 zullen de eerste ervaringen met digitaal hulp vraag en bieden bij ouderen gedeeld kunnen worden. Neem contact met ons op voor meer uitleg info@burenhulp.be
  • Telefonisch platform voor vraag en aanbod van hulp. Oorspronkelijk met geautomatiseerde matching maar overgeschakeld naar bemande centrale ondersteund door vrijwilligers waar actief vraag en aanbod verbonden worden.

burenhulpcentrale

  • Er zijn buurtcomités die gewoon gebruik maken van een al dan niet besloten groep op facebook. Er zijn online platformen beschikbaar voor buurten waarop niet enkel vraag en aanbod gepost worden maar ook ander nieuws, initiatieven in de buurt. Het is niet evident om het grote publiek hiertoe aan te trekken zodat er voldoende gebruikers zijn in een buurt. Er zijn lokale trekkers nodig. Sommige initiatiefnemers van zo’n platform besteden veel aandacht aan de processen nodig om zo’n online buurtplek levendig te houden via bijvoorbeeld de opleiding van vrijwillige buurtverbinders in “mijnbuurtje”, anderen rekenen op de zelfregulatie van burgers en stellen enkel een platform ter beschikking dat meer mogelijkheden biedt dan facebook maar wel rekent op het spontane gedrag van sociale netwerksites. Er zijn nog geen onderzoeken naar de effecten van deze platformen op de sociale cohesie in de buurt en of meer spontaan helpen mogelijk wordt.

burenonline

mijnbuurtje

buurtlink