Elkaar spontaan helpen als goeie buren, is veel gemakkelijker als je elkaar kent en er af en toe contacten zijn. Als je woont in een buurt waar mensen elkaar minder goed kennen, is dit moeilijker. Volgens de stadsmonitor van 2014 scoort Oostende heel laag op de indicatoren “sociale integratie” (55%), “actief in een bewonersgroep” (3%), “deelname buurtactiviteiten” (19%) en “verenigingsleven” (35%), “bereidheid mee te praten over de stad” (3%), “vrijwilligerswerk” (11,3%), “vertrouwen in de medemens” (gemiddelde score van 5,1/10). De Oostendenaars zijn wel tevreden over de netheid (71%), zorgaanbod (75%) en activiteiten (70%) voor ouderen en loketvoorzieningen in de stad (83%).

Onbaatzuchtige inzet van buren vormt samen met vertrouwen en sociale contacten de basis voor samenhang in een buurt. Het versterken van de sociale cohesie en gemeenschapsvorming zijn cruciaal voor leefbare en duurzame wijken en steden. daarom investeert het Sociaal Huis Oostende in ONLINEbuurten en burenhulp om de kwaliteit van leven voor ouderen te verhogen zodat ze langer comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Van juni 2014 tot mei 2017 wordt gezocht naar nieuwe verbindingen in de buurt, zowel tussen buren als tussen dienstverleners en andere actoren in de wijk.